31 Mei 2022, live event

MaaS Congres 2022

De volgende editie van het MaaS Congres vindt plaats op 31 mei 2022

Sonila Metushi

“We willen vorm geven aan een mobiliteitssysteem waar iedereen baat bij heeft: de markt, de maatschappij en vooral de reiziger”

Sonila Metushi

MaaS Lab

Door flinke stappen voorwaarts in de afgelopen jaren is Mobility as a Service niet langer een ver toekomstbeeld. De eerste pilots zijn gestart, MaaS-apps en multimodale reisplanners functioneren en het aantal deelvoertuigen zit in de lift. Maar uitdagingen zijn er nog genoeg. Hoe gaan we van pilots naar een landelijk en zelfs wereldwijd systeem? Daarover ging het online MaaS Congres 2021.

Programma

Hét moment voor gedragsverandering

Overheden worstelen met de rol die zij kunnen én moeten innemen in het MaaS-landschap, werkgevers en werknemers hebben dit nieuwe reisconcept nog lang niet massaal omarmd en door de coronacrisis is het reisgedrag wellicht voorgoed veranderd. Maar dit biedt juist mogelijkheden om de gewenste gedragsverandering voor MaaS nú door te voeren. Het MaaS Congres 2021 biedt daarvoor de gelegenheid, met toonaangevende sprekers die innovatieve kennis en belangrijke geleerde lessen uit de praktijk delen. En natuurlijk ruimte om elkaar online te ontmoeten en te netwerken.

Kernpunten van het MaaS Congres 2021:

Ontmoet de sprekers op het MaaS Congres 2021:

Online editie

Net als voorgaande jaren koppelt dit congres onmisbare theoretische kennis aan relevante praktijkervaringen. Tientallen sprekers hebben hun expertise gedeeld om de deelnemers verder te brengen. Vanwege de coronacrisis vond het MaaS Congres dit jaar online plaats, maar de deelnemers krijgen daardoor wel de mogelijkheid om alle sessies te volgen. Daarnaast is er juist heel veel ruimte om ook online te netwerken met de andere deelnemers en de sprekers.

Met tussen de 250 en 300 deelnemers is het MaaS Congres een onmisbaar jaarlijks evenement voor de mobiliteitsprofessional.

ProgrammaDownload MaaS Magazine

Raad van Advies

Samen met een team van professionals stellen wij het programma voor u samen:

Gythe Lammers
Ministerie I&W
Thijs Muizelaar
Innovactory
Sonila Metushi
MaaSLab

Deelnemers

Het MaaS Congres 2021 wordt bijgewoond door professionals uit de volgende organisatie’s. Netwerken op basis van relevante match making is onderdeel van het programma.

Bekijk hier de deelnemende organisaties

Partners

Media partners